Prostřednictvím videokonference měli starostové ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska možnost jednat s hejtmanem Ústeckého kraje Ing. Janem Schillerem, radním pro zdravotnictví Ing. Radimem Laiblem, předsedou představenstva Krajské zdravotní, a.s. Mgr. Ing. Jindřichem Zetkem a ředitelem Lužické nemocnice MUDr. Petrem Malým. Ze sestavy hostů je zřejmé hlavní téma jednání – tedy budoucnost akutní lůžkové péče ve Výběžku. Starostům bylo přislíbeno, že k 1. 4. 2021 dojde k převodu Lužické nemocnice pod Krajskou zdravotní, a.s. zatím formou pachtu, zpracovává se studie pro nastavení budoucího rozsahu zdravotní péče a připravuje se projekt modernizace nemocnice. Tak snad konečně světlo na konci tunelu. Zároveň byla prodiskutována činnost a role vakcinačního centra v nemocnici, s případným zapojení obcí. Očkovací centrum se rozebíhá i v městské nemocnici Varnsdorf. Na Šluknovsku budou působit i mobilní očkovací týmy.

V další části starostové diskutovali s hejtmanem problematiku úspor, které Ústecký kraj avizuje v souvislosti s ekonomickými dopady pandemie covid-19 na jeho příjmy. Pan hejtman sdělil, že například úspory v dopravě by měly být nalezeny jinde než v omezování spojů. V budoucnu však bude potřeba zrevidovat současné nastavení veřejné dopravy s ohledem na její využívání občany. Stejně tak se dále počítá i s podporou cestovního ruchu, bude se hledat i cesta k podpoře obcí na zpracování projektových dokumentací pro připravované rozvojové projekty. Ústecký kraj bude v budoucím období více využívat různých dotačních nástrojů pro vlastní investice. Bohužel musely být zastaveny plánované investice v nemocnicích KZ, a.s. neboť pro ně nebylo zajištěno dostatečné financování. Na závěr hejtman sdělil, že vnímá Šluknovsko jako v minulosti opomíjenou část Ústeckého kraje a bude se snažit toto změnit.

Starostové dále projednali činnost dobrovolných svazků obcí SEVER a TOLŠTEJN v mezidobí jednání. Rozhodli o ocenění Ing. Jiřího Raka z obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Za dlouhodobou a mimořádnou práci při propagaci a rozvoji cestovního ruchu v destinaci České Švýcarsko obdržel Jiří Rak tzv. Milanovu cenu.

Starostové rovněž projednali problematiku dofinancování sociálních služeb v regionu, a z podnětu ředitelky MAS Český sever Ing. Evy Hamplové ustavili pracovní skupinu, která se bude věcí dále zabývat. S připravovanými programy v oblasti tzv. úspor CO2, komunitní energetiky atp. seznámil starosty manažer MAS Český sever Ing. Mgr. Marek Hartych.

Situaci vodohospodářských poměrů a schopnost zadržování vody na Šluknovsku řešili starostové na základě průběžné zprávy o přehledové studii, kterou představila docenta Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. z ústecké Univerzity J. E. Purkyně. Na dalších jednáních starostů bude této důležité problematice věnován větší prostor. Dále starostové schválili finanční příspěvek na zajištění XXXIII. ročníku mezinárodního cyklistického závodu Škoda Tour de Feminin. Startovní listina je plná, zájem týmů obrovský. Je připraven nový, divácky atraktivnější formát závodu. Snad bude přát štěstí a závod bude moci proběhnout.

Petr Semelka ze společnosti EUROGREEN z Jiřetína pod Jedlovou následně prezentoval pro starosty možnost využití elektromobilů v komunálních službách, jejich ekonomickou výhodnost a vývojové trendy v tomto sektoru. Vzhledem k podpůrným dotačním programům se dá očekávat významný nástup tzv. e-mobility v komunální oblasti.

Další jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska proběhne v květnu, pokud to umožní epidemiologická situace.

Jan Kolář, předseda SPRŠ

Back To Top