V pořadí 11. jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska ve volebním období 2018 až 2022 se tentokrát konalo v Jiříkově. V úvodu jednání starosta města Jiříkov Michal Maják a místostarosta Bc. Jindřich Jurajda seznámili přítomné kolegy s realizovanými investičními akcemi v minulém období. Představili i plány a záměry města Jiříkov do příštích let.

Další část jednání byla věnována problematice veřejné dopravy, a to jak autobusové, tak i vlakové. Pracovníci Ústeckého kraje z odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení a Ing. Jan Otčenášek, technolog dopravy, představili starostům letošní novinky v turistické dopravě. Nově od letošního roku přibylo například vlakové spojení T9 z Jizerských hor přes Žitavské a Lužické hory do Českého Švýcarska, tedy z Liberce přes Žitavu, Rybniště a Krásnou Lípu do Mikulášovic. Spoj provozuje společnost Trilex. Úplnou novinkou je první přímé vlakové spojení Prahy a Českého Švýcarska tzv. Lužickohorským rychlíkem R 1275 z Prahy přes Mladou Boleslav, Doksy, Nový Bor, Rybniště, Krásnou Lípu do Mikulášovic. Vlak je historický, provozuje jej Klub železničních cestovatelů, který v Ústeckém kraji provozuje i Kamenický a Podřipský motoráček. Starostové byli rovněž informováni o tom, že v současné době je Ústeckým krajem zajištěno financování veřejné dopravy a nejsou zatím připravovány žádné škrty, přesto, že finanční dopady omezení v důsledku epidemiologických opatření jsou obrovské. Na závěr této části jednání představili pracovníci Krajského úřadu novinku – mobilní informační kancelář – tzv. DÚKmobil. Moderní dodávkové vozidlo přizpůsobené jako pojízdná kancelář bude, dle zájmu, zajíždět průběžně do jednotlivých obcí a nabízet služby Dopravy Ústeckého kraje občanům. Podobně již dnes funguje např. mobilní kancelář SčVaK.

Největší prostor v rámci jednání, více jak 3 hodiny, byl věnován kůrovcové kalamitě v lesích Šluknovska a jejím dopadům na obce. Pozvanými hosty byli náměstek ministra zemědělství Mgr. Patrik Mlynář, ředitel oblastního ředitelství LČR Teplice Ing. Pavel Rus, Ing. Pavel Přílepek z Ústředního sekretariátu KČT a Václav Nič, KČT oblast Ústí nad Labem – odborníci zodpovědní za turistické značení, Bc. Jan Šmíd, ředitel České Švýcarsko, o. p. s. a Ing. Jiří Rak, vedoucí Destinační agentury ČŠ za oblast cestovního ruchu.

Zástupci LČR seznámili starosty s vývojem kůrovcové kalamity s postupy, které jsou uplatňovány v hospodářských lesích, jejichž cílem je především zastavit šíření kůrovce do dalších porostů v území. V tomto snažení lesníkům pomáhá chladné jarní počasí, které limituje další množení brouka. Byla vyjádřena naděje, že je možné kalamitu zvládnout, ale je nutné očekávat další masivní kácení v lesích v letních měsících, kdy dojde k dalšímu šíření kůrovce do porostů. Probíhající těžby řeší výhradně suché nebo napadené, i když ještě zelené stromy. Plánovaná těžba neprobíhá, cena dřeva se na trhu vrací k původním hodnotám. Lesy ČR se snaží následně v maximální možné míře mýtiny zalesňovat, zde se naráží na kapacity personální, ale i sadbové možnosti. V této souvislosti je potřeba zmínit, že Lesy ČR odvedly v minulých letech do státního rozpočtu z rezervního fondu cca 38 mld. korun. Tyto prostředky dnes Lesům ČR samozřejmě citelně chybí. Dalšími limity jsou omezení, která vydávají orgány ochrany přírody v oblastech v CHKO, které požadují ponechávání určitého množství nezpracovaného napadeného porostu a omezují intenzivní metody těžby. To může jednak dále vyvolávat další množení kůrovce, ale především i četné uzavírky lesů z důvodu bezpečnosti, neboť ponechané stojící souše budou degradovat a neřízeně padat. Podobná situace je již na mnoha turistických trasách v Národním parku České Švýcarsko. Rozpad porostů do bezpečné fáze může trvat i více jak 10 let!

Starostové reagovali kritikou na jednání společností, které v lesích v majetku LČR těží, dřevo skládkují a následně odváží. Velmi často nerespektují dopravní značení, poškozují komunikace a pozemky, jak obecní, tak i jiných vlastníků. Vzájemná komunikace mezi lesníky a radnicemi příliš nefunguje, pracovníci LČR jsou přetíženi. V lesích zůstává nepořádek, lesní cesty jsou neschůdné. Dlouhodobé uzavírání lesů a turistických tras starostové odmítají. Vyjádřili nesouhlas s postupy orgánů ochrany přírody, které vedou ve svém důsledku k dlouhodobému omezení průchodnosti území a k negativním dopadům na cestovní ruch. Na příští jednání bude pozván ministr životního prostředí R. Brabec. 

S problematikou údržby značených turistických tras vystoupili zástupci KČT. V některých lokalitách byly odstraněny stromy se značkami, často nejsou k dispozici žádné další stromy, kde by mohly bát nahrazeny. Lesní cesty jsou často velmi poškozené a těžko schůdné. Je požadováno ponechávání pahýlů pro dočasné značení a základní úprava povrchu cest po vyvážení. Stejně tak je potřebná i včasná komunikace ve věci dočasných uzavírek kvůli probíhající těžbě.

Zástupci obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko za turistickou destinaci vyjádřili obavu z negativní prezentace území v médiích, dlouhodobého uzavírání turistických tras i dalších cest a z budoucí neprostupnosti území. Vznesli dotazy k nutnosti používání velké techniky – harvestorů a vyvážeček. Lesníci nedostatky a kritiku částečně připustili, byly přislíbeny změny ve vzájemné komunikaci i úprava obchodních vztahů s dodavateli. Využívání výkonné techniky je ekonomicky efektivní a při celkovém objemu očekávaných těžeb je nenahraditelné. Ze strany LČR byla přislíbena lepší informovanost i ve směru k veřejnosti. Ze strany zástupců turistické destinace České Švýcarsko také zazněly obavy z očekávaného návalu návštěvníků po uvolnění epidemiologických omezení, ve chvíli, kdy jsou v oblasti četná omezení pohybu osob.

Problematice se bude věnovat i veřejné fórum na téma: Dopady kůrovcové kalamity na region České Švýcarsko a Lužické hory, které je připraveno společností České Švýcarsko, o. p. s., na čtvrtek 3. června 2021.

Jan Kolář, předseda sdružení

Back To Top