Vážený pane předsedo,

děkujeme za Váš dopis, kterým jsme se na ministerstvu zabývali a snažili jsme se pochopit problematiku Vašeho případu v celé šíři a najít možnost, jak Vám vyjít vstříc. Samosprávy a stát, tedy i naše ministerstvo, jsou kolegy a partnery, kteří mají svou spoluprací usilovat o stejný cíl.

V roce 2021 bylo území České republiky zasaženo živlem několikrát a v různém rozsahu. Nejničivější živel zasáhl v polovině minulého roku jižní Moravu. Škody způsobené tornádem jsou v daném území viditelné ještě v těchto dnech a věřím, že všichni si stejně přejeme, aby následky byly co nejvíce eliminovány, území znovu obnovilo své funkce a to negativní zůstalo jen ve vzpomínkách. S ohledem na časovou potřebnost byly disponibilní finanční zdroje určené pro program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách (dále jen "program") alokovány a následně navýšeny z rozhodnutí vlády ČR zejména na výzvu pro podávání žádostí o dotace pro dané škody.

Bezmála o měsíc později, v letních měsících minulého roku, živel opět útočil, tentokrát však napřič celým územím ČR, nejvíce však v ústeckém a Libereckém kraji. Z důvodů výše uvedených program bohužel již v té době neměl a aktuálně stále nemá žádné finanční prostředky, aby mohla být  vyhlášena výzva pro  podávání  žádostí o dotace i na tyto- škody.  Tím však rozhodně není zpochybňována potřebnost, resp. nutnost realizace akcí na obnovu majetku, který v území plní zásadní funkci.

Mohu Vás ujistit, vážený pane předsedo, že zajištění alokace pro tento program patří mezi priority v rámci národních programů ministerstva. Při vyjednávání novely státního rozpočtu 2022, na základě zmapovaných škod v postižených obcích, budeme na vládě žádat o 700 mil. Kč.

Chápu, vážený pane předsedo, že situace a stav obecního majetku po loňském zásahu živlem je nepříjemný a v některých případech až kritický. Současně však věřím, že docílíme finančního úspěchu, byť může být naplněn i dílčími, postupnými kroky.

Děkuji Vám i Vašim kolegům ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska za Vaši práci pro samosprávy.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Ivan Bartoš
místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Back To Top