MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr
Těšnov 65/17,
110 00 PRAHA 1

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci dlouhodobého poškozování majetku obcí - převážně místních a účelových komunikací.

To, že lesy v zásadě na celém území České republiky prochází rozsáhlou kůrovcovou kalamitou je všeobecně známo.

Oblast Šluknovska, nejvýchodnějšího a zároveň nejsevernějšího konce Ústeckého kraje je v současnosti jednou z nejpostiženějších oblastí v ČR. Smrkové porosty na území Národního parku České Švýcarsko jsou již kůrovcem v zásadě téměř zničeny a kůrovec se dále rozšířil jižním a východním směrem, do Šluknovské pahorkatiny a následně i do přiléhajících Lužických hor. V současné době probíhá masivní těžba v lesních porostech, jež jsou v našem regionu v drtivé většině spravovány státním podnikem Lesy ČR.

Je potřeba uvést, že komunikaci s příslušnými pracovníky Lesní správy Rumburk i oblastního ředitelství máme dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Oblastní ředitel i lesní správce se pravidelně účastní našich společných jednání a otevřeně nás informují o situaci a dalším očekávaném vývoji a průběhu kalamity.

Nicméně je zcela zřejmé, že některá témata i případné řešení jsou nad rámec jejich kompetencí i možností. Konkrétně tedy u pro obce nejproblematičtější záležitosti, jíž je dlouhodobé a opakované poškozování místních a účelových komunikací.

Chápeme, že je nutné vytěžené napadené dřevo z lesů rychle vyvozit, navíc v relativně krátké době a v obrovských objemech. Není však možné, aby se tak dělo na úkor obcí a jejich majetku. Přes veškeré úsilí, které jsme v minulosti tomuto tématu společně s pracovníky LČR věnovali, nedostavují se uspokojivé výsledky. Z podnětů řady mých kolegů starostů i z vlastní zkušenosti víme, že v rámci nastavených dodavatelsko-odběratelských vztahů v rámci těžby a odvozu dřeva z lesů, nejde najít skutečně (nikoli formálně) účinný způsob, aby naše komunikace nebyly tak drasticky poškozovány nebo aby byly následně uváděny do původního stavu. To, co se vsoučasnosti děje, třeba i v důsledku průběhu počasí, je alarmující a neakceptovatelné!

V pátek 21. května 2021 máme naplánované společné jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska, jehož se přislíbil zúčastnit i ředitel OŘ LČR, s. p. pan Ing. Pavel Rus. Rád bych Vás pozval na naše společné jednání, abychom společně zkusili najít řešení této nepřijatelné situace.

Vážený pane ministře,

žádám Vás v zastoupení kolegů dalších 17 obcí Šluknovska, aby byla přijata konkrétní a účinná opatření k minimalizaci škod na obecním majetku a o garanci jejich následné obnovy.

Děkuji za pochopení.

 

S pozdravem

Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Back To Top