...ten garantoval, že se nechystá rušení obvodních oddělení

 Předseda Sdružení v úvodu informoval kolegy o činnosti v období mezi jednáními. Pokračovalo se v problematice přípravy společného podniku na svoz odpadu. Zkušenosti byla pracovní skupina čerpat na Jilemnicku, kde mají nově založenou obecní odpadovou společnost. Starosta hostitelské obce Jan Drozd informoval kolegy o investičních aktivitách obce, např. o rekonstrukci rybníka (10 mil. Kč) jako součásti protipožárních opatření, o budování individuálních čistíren odpadních vod, novém informačním systému nebo o modernizaci veřejného osvětlení instalací lamp s LED technologií. Zároveň jako lesní správce LČR Rumburk nabídl pomoc při řešení jakýkoliv problémů, v působnosti LČR s.p.

Za DSO Tolštejn, informoval Josef Zoser přítomné starosty o konání 23. ročníku sportovních her škol. Zmínil přípravy na největší společnou akci – Tolštejnské slavnosti, které proběhnou 12. 8. 2023. Ve svazku byl dokončen projekt Energetický management.

Za DSO Sever informoval Robert Holec přítomné starosty o setkání starostů s německými kolegy z měst v příhraničí. Také byl dokončen projekt Energetický management.  8. 6. se konala na atletickém stadionu v Rumburku další velmi úspěšná dětská olympiáda DSO SEVER.

F. Moravec informoval o aktivitách jím řízené pracovní skupiny Doprava. Věnovali se projednávání zachování vlakového spojení mezi Varnsdorfem a Rybništěm. Požadují především ponechání spojů o víkendech využívaných turisty. Návrh skupiny je zachovat 3 soupravy denně. Ústecký kraj, jako objednatel dopravy, bude prozkoumávat vytíženost a ekonomické náklady i souběhy autobusové dopravy. Původní spoj na této trase Rumburk – Liberec byl hojně využíván občany Šluknovska pro dopravu do Liberce za nákupy i turistikou. Fragmentací linky na postupně 2 přestupy došlo k velkému snížení jeho atraktivity a tím i využití. Na této trase je vhodné zakoupit jízdenku DÚK + EURONISA + LABE-ELBE-TICKET. Obecně je potřeba vyšší propagace zvýhodněných dopravních produktů.

Hlavním tématem jednání byla problematika bezpečnosti a personálního stavu policie v regionu. Pozvání přijal policejní prezident Mgr. Martin Vondrášek.

Předseda Sdružení Jan Kolář nejprve za všechny členy sdružení poděkoval za zájem, přijetí pozvání i za velmi rychlou a vstřícnou komunikaci. Také policii poděkoval za velmi dobré a bezproblémové zvládnutí mezinárodního cyklistického závodu žen TOUR DE FEMININ i předcházejícího mužského závodu Peklo Severu, dále ocenil rychlé dopadení pachatele žhářských útoků v okolí, včetně toho z minulého roku 2022 – požár Národního parku České Švýcarsko.

Policejní prezident Mgr. Martin Vondrášek pohovořil o celkovém personálním stavu Policie ČR. Pokles počtu policistů se podařilo zastavit, nábor nových zájemců se celkem daří.

V celé ČR stále chybí ve stavu 1000 policistů. V Ústeckém regionu je nyní mírně stoupající trend, ale stále nejsou plánované stavy naplněny. Nástupní plat je tak nyní 30 tisíc korun.

Trestná činnost je dle statistik nižší. Je i rychlejší trestní řízení, díky změnám v justici.

V určitých lokalitách se připravuje zřízení tzv POL POINTŮ – bezobslužné kontaktní místo Policie ČR. Aktuálně není žádný záměr rušit policejní oddělení v kraji.

(J. Kolář, předseda SPRŠ)

Back To Top