Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel krajského ředitelství
Lidické náměstí 9
401 79 Ústí nad Labem

Vážený pane řediteli,
dopisem z listopadu 2016 jsem Vás zval na jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ). Prostřednictvím vedoucí územního odboru Děčín paní plk. JUDr. Alici Zemanovou jste se omluvil z důvodu pracovního vytížení. Na posledním jednání SPRŠ, které se konalo 16.12.2016 v Lobendavě, si starostové stanovili nový termín SPRŠ na pátek 24.02.2017 od 9,00 hodin v Jiřetíně pod Jedlovou.

Vážený pane řediteli,
dovoluji si Vás tímto pozvat na jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska, které se uskuteční v pátek 24.01.2017 v Jiřetímě pod Jedlovou od 9,00 hodin (místo bude upřesněno).
Předem děkuji za Vaší vstřícnost a budu se těšit na setkání s Vámi.

S pozdravem
Michal Maják
starosta města Jiříkov

Back To Top