které se uskuteční v pátek 24. února 2017 od 9.00 hod. ve Sportovním centru, Školní 273, Jiřetín pod Jedlovou GPS: (50.8741592N, 14.5793592E)

Program:

  1. Zahájení, schválení návrhu programu – p. M. Maják
  2. Slovo starosty hostitelské obce – p. B. Kaprálika
  3. Ekonomické záležitosti – p. M. Maják, pí Bc. I. Hoťová
  4. Bezpečnostní situace Šluknovského výběžku – plk. Ing. Jaromír Kníže, ředitel Krajského ředitelství  policie Ústeckého kraje a vedoucí územního odboru Děčín plk. JUDr. Alice Zemanová
  5. Přestávka
  6. Informace DSO SEVER – pí Mgr. E. Džumanová, DSO TOLŠTEJN – p. Ing. R.  Forfera
  7. Informace Okresní agrární komory – p. P. Houdek, Okresní hospodářské komory –  p. M. Zika
  8. Informace členů zastupitelstva Ústeckého kraje
  9. Organizační záležitosti SPRŠ – p. M. Maják
  10. Odpadového hospodářství ve Šluknovském výběžku 2018 – 2024 – p. M. Maják
  11. Plán rozvoje Dopravy ÚK ve výhledu 2021+ – p. Ing. R. Forfera
  12. Různé – podněty starostů, MAS Český sever, z.s., Euroregion Nisa, podpora dopisu senátora Ing. Z. Linharta a další
  13. Závěr
Back To Top