Dlouhodobě usilujeme o záchranu nemocnice v Rumburku a lepší péči pro občany Šluknovska!

Vzhledem k probíhající veřejné diskusi o snahách zachovat akutní lůžkovou péči na Šluknovsku, považujeme za důležité zveřejnit shrnutí mnohaletých aktivit starostů Šluknovska a senátora Zbyňka Linharta v této věci.

Bohužel, v diskusích zaznívá řada nepřesností a nepravd. Situaci se společně věnujeme dlouhodobě, o to intenzivněji poté, kdy nás na jaře loňského roku požádalo o pomoc město Rumburk, jako vlastník Lužické nemocnice. Bylo to v době, kdy Ústecký kraj opět odmítl s Rumburkem dále jednat. Nejedná se samozřejmě o kompletní výčet všech aktivit a jednání.

Mimo to probíhaly desítky dílčích jednání, vedené jak senátorem Linhartem, tak starosty, včetně např. výjezdů starostů a starostek Šluknovska do Ústí na zasedání krajského zastupitelstva. V naší snaze upozornit na kritickou situaci nám po celou dobu pomáhají i veřejná média, především Děčínský deník, Český rozhlas Sever, Dnes i Česká televize.

Nejsme vlastníky nemocnic, nemáme v tomto rozhodovací pravomoc. Využíváme pouze politickou sílu toho, že zastupujeme 55 tis. obyvatel Šluknovska.

Ani jednání u premiéra situaci nevyřešilo, přestože tam byly učiněny dohody zúčastněných stran a ač to tak je mediálně prezentováno. Dohody však platily jen krátce.

Dne 30. 1. 2020 bylo doručeno insolvenční správkyní Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. JUDr. Mgr. Martinou Jinochovou Matyášovou Rozhodnutí o dočasné úpravě rozsahu a struktury zdravotní péče Lužické nemocnice a polikliniky, a. s., které fakticky znamená zastavení provozu interního i chirurgického oddělení lůžkové péče a chirurgické ambulance.

Rámcový přehled některých aktivit k udržení zdravotní péče na Šluknovsku - podrobněji v příloze

 

Back To Top