První letošní jednání starostů obcí Šluknovska se konalo v pátek 14. 2. 2020 na pozvání města Varnsdorf v pivovaru Kocour, které se stalo po pěti letech opět členem Sdružení pro rozvoj Šluknovska. V úvodu jednání pohovořil nový starosta města Roland Solloch o aktuálním dění ve městě, zopakoval podporu společného postupu se starosty regionu ve věci záchrany Lužické nemocnice, informoval o schváleném rozpočtu města a investičních záměrech pro letošní rok.

Následně předseda sdružení zrekapituloval aktivity v období od posledního jednání, které se většinou týkaly problematiky zajištění zdravotní péče na Šluknovsku, ale i veřejné dopravy a cestovního ruchu.

Jako první hosté vystoupili na jednání Milan Jirsák a Václav Černohous, kteří starostům představili podpůrné programy EU – ESF pro zaměstnávání ohrožených skupin – konkrétně osob se zdravotním postižením a pro matky po rodičovské dovolené. Projekty mohou podpořit několik desítek osob z cílových skupin, vč. podporovaného zaměstnání v jednotlivých obcích.

Dále na jednání vystoupil zakladatel a čestný ředitel mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin Jiří Vích. Ten představil nového organizačního ředitele závod Jana Novotu. Společně požádali starosty o pokračování spolupráce, představili plány a trasy letošního ročníku a požádali o finanční a organizační podporu. Ta byla starosty následně přislíbena, a schválena byla i finanční podpora ve výši 30 tis. korun.

Dalším hostem byl náměstek hejtmana ÚK pro dopravu Jaroslav Komínek, který představil starostům změny v regionální veřejné dopravě, rozšíření některých linek, úpravy návazností spojů atp. Informoval i o smluvní problematice s jednotlivými dopravci, o plánech do budoucna. V diskusi jej doplnil i Jiří Rak z OPS České Švýcarsko, který koordinuje požadavky jednotlivých subjektů k dopravě z regionu, ale i návaznosti na přilehlé Lužické hory, Liberecko a Horní Lužici. Připravena je např. nová autobusová linka, která propojí Žitavské a Lužické hory s Českým Švýcarskem, tedy Trixi Park v německém Grosschönau přes Varnsdorf, Krásnou Lípu a Brtníky, která momentálně naráží již pouze na omezenou kapacitu dopravce.

Poté se starostům představil nový ředitel společnosti České Švýcarsko, o. p. s. Jan Šmíd, jež informoval o aktuální činnosti, plánech na nejbližší období a nabídkách společnosti i Destinační agentury ČŠ.

K problematice postupující kůrovcové kalamity v regionu, o jejích dopadech do území i na hospodaření společnosti Lesy ČR, s. p. informoval starosty ředitel závodu LČR Liberec Ludvík Řičař. Představil také nového lesního správce z Lesní správy Rumburk Jana Drozda, shodou okolností i starostu Doubice. Ten ve funkci nahradil (ze zdravotních důvodů) Pavla Bika, který vedl lesní správu dlouhá léta a byl pro obce velmi dobrým partnerem.

Posledním hostem jednání byl odborník na odpadové hospodářství Milan Hulán, který informoval o významných komplikacích v oblasti separace odpadů. V současné době nejsou k dispozici dostatečné zpracovatelské kapacity pro separované suroviny a velký podíl vytříděného odpadu není možné zpracovat a likviduje se na skládkách, popř. v menší míře ve spalovnách komunálního odpadu. Připravovaná nová legislativa situaci spíše komplikuje a dají se očekávat významné negativní ekonomické dopady na obce, potažmo na naše občany.

V diskusi se mj. projednávala situace okolo budoucího fungování MAS Český sever, k navržení řešení spolufinancování aktivit byla ustavena pracovní skupina, podobně jako k problematice odpadů. Zároveň se projednal současný stav ve věci zachování Lužické nemocnice poté, kdy se starostům a senátorovi Zbyňkovi Linhartovi v minulých dnech podařilo opakovaně vyvolat jednání na úrovni náměstkyně ministra zdravotnictví a náměstka hejtman ÚK, jež následně vyústilo v přímé jednání ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka o zachování zdravotní péče v nemocnici v Rumburku.

Jan Kolář, předseda SPRŠ

Back To Top