Ministerstvo školství, mládeže a tělo výchovy
ministr Ing. Robert Plaga, Ph.D.
Karmelitská 529/5
118 12 PRAHA

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás jako předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska ve velmi naléhavé záležitosti.

My, starostové osmnácti měst a obcí Šluknovského výběžku s velkým znepokojením sledujeme kroky vaší náměstkyně Ing. Katzové a jejího finančního týmu, kteří rozhodli o krácení normativů pro vybraná církevní střediska volného času v České republice.

Jedním z těchto patnácti subjektů, kterého by se mělo toto opatření dotknout je i Schrodingerův institut, středisko volného času, které má v našem příhraničním regionu Šluknovska nezastupitelnou funkci v práci s dětmi z vyloučených lokalit, s dětmi z problémových rodin a dětí ze sociálně slabého prostředí.

Nyní, na základě rozhodnutí paní náměstkyně Katzové, má mít Schrodingerův institut zkrácenou dotaci přibližně o osm milionů korun, a v souvislosti s nemožností vytvářet a vykazovat aktivity během čtrnáctiměsíčního lockdownu, pak přijde o další dva miliony korun.

Snížit rozpočet Schrodingerova institutu bezmála o padesát procent je pro tuto organizaci v zásadě likvidační. Od nového roku 2022 nebude za těchto podmínek schopen udržet stávající rozsah a kvalitu péče o naše děti z našich měst a obcí, tak, jak jsme tomu byli v uplynulých deseti letech zvyklí.

Je nepochopitelné, že ve chvíli, kdy střediska volného času hrají extrémně důležitou roli při návratu dětí frustrovaných z mnohaměsíční izolace do společnosti a k návratu k normálnímu životu, ministerstvo školství místo podpory těchto organizací, připravuje jejich likvidaci. Kroky ministerstva školství se nám zdají nepochopitelné a nezodpovědné.

Schrodingerův institut vznikl jako přímá reakce občanů na sociální a rasové nepokoje ve Šluknovském výběžku v roce 2011. Z tohoto pohledu se jedná o aktivitu republikově velmi výjimečnou a mimořádně důležitou.

Za deset let své existence nejenže významně přispěl ke zklidnění situace ve společnosti a mezi dětmi, zaznamenal výrazné úspěchy při začleňování romské populace do většinové společnosti (v některých našich obcích se jedná již o cca 15% obyvatelstva), svou prací se školními dětmi významně podporuje aktivity našich škol při eliminaci školní neúspěšnosti, eliminaci absencí a předčasných odchodů dětí ze základního vzdělávání. Nelze přehlédnout i jeho význam podpoře kvalitních volnočasových aktivit našich dětí a mládeže.

S rozsahem a kvalitou práce nemá Schrodingerův institut v našem regionu srovnání. Ročně se věnuje téměř čtyřem tisícům dětí, to je skoro polovině dětí, které ve Šluknovském výběžku žijí. A nepřímo tak pomáhá nám, starostům, řešit problematiku sociálně vyloučených komunit a romské menšiny.

Téměř na každém našem společném jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska se zabýváme řešením sociálních problémů, otázkami bezpečnosti a veřejného pořádku v našich obcích. Náš region je významně postižen negativními strukturálními sociálně ekonomickými dopady souvisejícími s rozpadem tradičního průmyslu, následným úbytkem pracovních příležitostí, postupným vylidňováním a úbytkem především mladých lidí, kteří odchází za lepšími příležitostmi do větších center. Nechceme se dožít dalších protiromských demonstrací, které pramení z izolace Romů, z neznalosti a neschopnosti lidí najít společnou řeč. Schrodingerův institut všechny tyto problémy řeší velmi přátelskou a přirozenou formou, prostřednictvím výchovy naší dětské populace, zájmových a volnočasových aktivit. Potřebujeme Schrodingerův institut, potřebujeme jeho práci, a proto je pro nás nepřípustné, aby zanikl jenom kvůli překotným úsporám na ministerstvu školství.

Vážený pane ministře,

jestliže rozhodnutí vašich úředníků ušetřit na Schrodingerově institutu několik milionů korun zastaví nebo omezí jeho činnost, bude to mít velmi neblahé důsledky pro celou společnost Šluknovského výběžku, ve všech našich městech a obcích, kde institut působí.

Věříme, pane ministře, že můžete toto nešťastné a z našeho pohledu nekoncepční rozhodnutí vašich úředníků zvrátit a zastavit tak likvidaci aktivit nejen Schrodingerova institutu, ale i ostatních čtrnácti středisek volného času, které působí obdobným způsobem i v ostatních problematických regionech České republiky.

Proto vás žádáme, pane ministře,

abyste v této záležitosti konal co nejdříve a nedopustil, aby rozhodnutí úředníků, bez předchozí otevřené diskuse s dotčenými subjekty vstoupilo v platnost, a likvidovalo tak kvalitní práci pedagogů v sociálně vyloučených lokalitách, aby působilo v neprospěch nejen středisek volného času a Schrodingerova institutu, ale také v neprospěch měst a obcí Šluknovského výběžku a jeho pětapadesáti tisíc obyvatel.

Děkuji za pochopení.

S přátelským pozdravem

Jan Kolář
starosta města Krásná Lípa a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Back To Top