Již několik měsíců zástupci ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska jednají ve věci zachování poskytování zdravotní péče v našem výběžku. Přistoupili k tomu na základě předchozích neúspěšných jednání vedení města Rumburku s vedením Ústeckého kraje a s vedením Krajské zdravotní a.s., kde na podmínku zpracování analýzy stavu nemocnice „nedošlo“. Základním problémem je několikaletá neutěšená ekonomická situace s financováním Lužické nemocnice a.s., nestabilita zdravotnického personálu a s tím související nejistota zajištění provozu nemocnice v Rumburku. Starostové vedli několik jednání s výše uvedenými institucemi, dále pak i se zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Naším cílem bylo přimět Ústecký kraj a Krajskou zdravotní a.s. k znovuobnovení jednání s vedením města Rumburku. Po opakovaných intervencí starostů se podařilo dosáhnout ochoty ze strany Krajské zdravotní a.s. znovuobnovit jednání s vedením města Rumburku. Podmínkou Krajské zdravotní a.s. je nadále vypracování analýzy stavu nemocnice, kterou my starostové vnímáme, jako zcela opodstatněnou, protože každý nový případný provozovatel nemocnice má potřebu a právo seznámit se ekonomikou firmy i s jejím dosavadním fungováním. Níže zveřejňujeme tiskovou zprávu Krajského úřadu ÚK:

„Zástupci starostů Šluknovského výběžku na posledním jednání seznámili vedení Ústeckého kraje a také předsedu představenstva Krajské zdravotní a.s. se závěry dosavadních jednání se zdravotní pojišťovnou i o aktuální situaci kolem zdravotnické péče na Šluknovsku. Ze strany Krajské zdravotní byl přislíben zájem znovu o celé situaci jednat s vedením měst a nemocnic v Rumburku i Varnsdorfu, za předpokladu, že budou dodrženy již dříve stanovené podmínky a to včetně provedení kompletní analýzy stavu nemocnice.“

V zájmu všech občanů Šluknovského výběžku je, aby bylo zachováno poskytování základní lékařské péče v nemocnici v Rumburku, a doufáme, že znovuobnovená jednání povedou k tomuto cíli.

Za SPRŠ: Michal Maják, Mgr. Eva Džumanová, Jan Kolář, Ing. Roman Forfera, Pavel Svoboda, František Moravec

Back To Top