Jednání v Krásné Lípě
Jednání v Krásné Lípě

V krásnolipském pivovaru Falkenštejn se v pátek 8. března 2019 sešli starostové měst a obcí ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Jednání se zúčastnil i senátor za volební obvod Děčín Zbyněk Linhart. Na programu druhého jednání ve volebním období 2018-2022 byla především problematika zaměstnávání osob z evidence nezaměstnaných, prostřednictvím programu tzv. veřejně prospěšných prací (VPP). Nedostatek financí, nastavení podmínek a systémové nedostatky v nastavení programu starostové diskutovali s ředitelem Odboru zaměstnanosti GŘ Úřadu práce ČR Mgr. Janem Karmazínem, ředitelem ÚP Děčín Mgr. Vlastislavem Hlaváčem a s Dagmar Peterkovu, ředitelkou pobočky ÚP Rumburk. I přes současnou nízkou míru nezaměstnanosti jsou na ÚP v Rumburku evidovány stovky lidí, řada z nich dlouhodobě. Konkrétně např. z Krásné Lípy je to 111 osob, podmínky pro zařazení do VPP splní pouze 14 osob (z toho 5 má překážky v práci), takže do práce bude zařazeno max. 9 osob. Vyčleněné finanční prostředky však budou cca na 5-7 osob. Stejná situace je v ostatních obcích. Tedy drtivá většina evidovaných bude státem podpořena státem prostřednictvím jiných sociálních dávek, bez nutnosti jakékoliv pracovní aktivity. Ze strany starostů zazněla řada poznatků, výhrad, ale i námětů na zefektivnění programu. Stejně tak k v zásadě nefungující Veřejné službě. Není však v kompetenci ÚP kritizované nedostatky zásadně změnit, starostové se tedy s problematikou obrátí (s podporou senátora Z. Linharta) přímo na MPSV ČR.

Dalšími diskutovanými tématy byly:

  • Severočeská vodárenská, a. s. – nominace zástupce regionu do Dozorčí rady společnosti
  • Situace v recyklaci odpadů – kolabující systém třídění plastů v ČR
  • MAS Český Sever – předání zpracovaného Komunitního plánu Šluknovska
  • Informace k Lužické nemocnici a účast starostů na dalším vyjednávání
  • Informační tabule k měření rychlosti na Studánce – stav povolovacího procesu
  • Poškozování obecních komunikací v důsledku likvidace kůrovcové kalamity v lesích okolo obcí
  • Nominace zástupců Sdružení do Svazu měst a obcí ČR a Rady Euroregionu Nisa
  • Personální stavy Policie ČR v regionu a signály o chystané reorganizaci v území
  • Dojezdové časy záchranky v severní části regionu v průběhu střídání směn – nedodržení zákonných intervalů
  • Zachování rychlíkové spojení Kolín – Rumburk – pozitivní změna stanoviska po naší intervenci na Ústeckém kraji.

Na závěr jednání proběhla volba nového vedení Sdružení. Předsedou byl na další 4 roky zvolen starosta Krásné Lípy Jan Kolář, místopředsedy jsou Roman Forfera, starosta Rybniště a Robert Holec, starosta Dolní Poustevny. Starostové současně poděkovali dosavadnímu předsedovi Michalovi Majákovi, starostovi Jiříkova, za odvedenou práci v minulém období. Další jednání je naplánováno na červen a bude se konat ve Starých Křečanech. (JK)

Back To Top