V Krásné Lípě dne 25. 5. 2020

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně,

obracíme se na Vás jako starostové 18 obcí Šluknovska, kteří reprezentují 55 tisíc obyvatel strukturálně postiženého regionu severních Čech.

Důvodem proč Vás oslovujeme je nové projednávání tzv. kompenzačního bonusu pro OSVČ, který Senát PČR vrátil k projednání Poslanecké sněmovně PČR. Prostředky na výplatu tohoto kompenzačního bonusu mají být dle návrhu vlády čerpány ze sdílených daní, které jsou prostřednictvím rozpočtového určení daní součástí financování samospráv.

Takto zvolené financování značně zasáhne do rozpočtů místních samospráv. Již nyní nemohou samosprávy počítat se stejným výběrem sdílených daní jako v předchozích letech, odhaduje se 15% pokles proti předchozím letům, propad však také může být nakonec i výrazně vyšší. V každém případě bude tento krok znamenat, že obcím v našem regionu  budou  náhle  chybět   desítky  milionů  korun,  s nimiž  již  počítaly,  a  to  především  v investiční oblasti. Sám premiér Andrej Babiš ve svém prohlášení ujistil obce, aby nepřerušovaly své investice – daňové prostředky obcí nebudou kráceny. Současný návrh ministerstva financí, je v přímém rozporu s jeho prohlášením.

Zvolený zdroj pro financování kompenzačního bonusu OSVČ bude mít v konečném důsledku negativní dopad právě i na adresáty této podpory, neboť v mnoha případech přijdou o veřejné zakázky v místě své působnosti. Souhlasíme s podporou OSVČ, ale zdrojem pro jejich podporu by měl být státní rozpočet bez vazby na přerozdělení z výběru daní.

Výrazná redukce volných investičních prostředků obcí může mít významný dopad i v čerpání Evropských dotací. Obce musí prokázat schopnost zajistit vlastní podíl i způsob financování dotačních projektů. Zastaví se tak často investice do potřebné infrastruktury. Výrazně budou omezeny nejen investiční akce, ale rovněž přípravy budoucích investičních akcí. Vzhledem k tomu, že se blíží konec dalšího programového období dotací z EU, měly by být přípravy investic co možná nejvíce podporovány, aby bylo možné prostředky z EU bezproblémově čerpat, i s ohledem na vyšší míru spolufinancování a N+2.

Bylo by možné zde vyjmenovávat desítky rušených investic v našich obcích a další významné škrty v našich provozních rozpočtech. Ale nemá smysl se zabývat detaily, důležité je vnímat i celkový kontext tohoto připravovaného kroku na důvěru obcí ve vládu ČR. A to především s ohledem na situaci, před níž byly obce postaveny na počátku nouzového stavu, kdy nebyly k dispozici téměř žádné ochranné zdravotnické prostředky, roušky, štíty, desinfekce atd. Obce a města uvolňovaly potřebné finance na jejich zajištění dávno před tím, než stát dokázal zajistit alespoň dílčí distribuci tohoto materiálu. Stejně tak obce reagovaly přímou pomocí a podporou svým občanům a místním podnikatelům, např. prominutím či odložením různých poplatků, plateb a nájmů. Tato opatření se již projevují negativním dopadem v našich rozpočtech. Návrh Vlády ČR je nedomyšlený. Finanční "vatu", kterou ministryně financí p. Schillerová očekávala u živnostníků, si sama Vláda v době dlouholetého hospodářského růstu vytvořit nedokázala. Na rozdíl od obcí, které ve většině hospodaří zodpovědně. Teď nás chce o tyto peníze připravit. Jsou to prostředky určené především na další investice a rozvoj!

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně,

s ohledem na skutečnost, že v Poslanecké sněmovně zastupujete občany Ústeckého kraje, regionu, který má v mnoha ohledech velmi komplikovanou sociálně-ekonomickou pozici ve srovnání s jinými kraji České republiky, je významně strukturálně postiženým regionem, chceme Vás požádat, abyste hlasovali proti současnému návrhu vlády o financování kompenzačního bonusu OSVČ, resp. hlasovali pro senátní změnu návrhu zákona.

Nedopusťte, aby obce ve vašem regionu přišly o významné finanční prostředky! Nepřipusťte, aby se opět na dlouhé léta zpomalil rozvoj našich obcí!

Trvejte na dodržení slibu předsedy vlády A. Babiše, že daňové příjmy obcí nebudou kráceny! Očekáváme Vaši podporu.

Děkujeme za pochopení.

Jan Kolář
starosta města Krásná Lípa a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska (podepsáno elektronicky)

Back To Top