Starostové ze Šluknovska se ke svému 7. jednání sešli 26. června 2020 v Dolním Podluží. V úvodu hostitelka, starostka obce Dolní Podluží Ing. Adéla Macháčková, přivítala přítomné a seznámila kolegy starosty s realizovanými investičními akcemi v uplynulém období: nové hřiště Kateřina, rekonstrukce v budově ZŠ, nové učebny cizích jazyků a učebna informační technologie, rekonstrukce válečných hrobů, hotové chodníky aj. V plánu je dále modernizace kinokavárny, sociální zařízení pro koupaliště a další akce. Následovalo shrnutí činností v mezidobí od posledního jednání. Předseda DSO Tolštejn Ing. Roman Forfera informoval o probíhajícím výběrovém řízení na stavbu lávky přes tzv. Šébr. Jedná se o investiční akci Ústeckého kraje a po letech příprav se snad již letos turisté dočkají výstavby bezpečného přechodu komunikace I. třídy. V brzké době budou následovat jednání o úpravě přístupových turistických tras na samé hranici Ústeckého a Libereckého kraje. Starosta Krásné Lípy Jan Kolář informoval o zrušení cyklistického závodu Tour de Feminin z důvodu koronavirové krize. Ze stejného důvodu bylo zrušeno jednání o budoucím financování Místní akční skupiny Český sever, také veřejná panelová diskuze o problémech Šluknovska, i návštěva starostů v sídle Euroregionu NISA a ve spalovně odpadů TERMIZO Liberec.

Dále byla diskutována problematika přechodu nemocnice v Rumburku do majetku Ústeckého kraje. Jako problematické se zdá převzetí nemocnice Krajskou majetkovou, a.s., nikoliv Krajskou zdravotní, a.s., která je jednou z největších zdravotnických firem v republice. Zůstávají obavy, jak bude péče dále zajištěna, v jakém rozsahu, od kdy a zda stávající personál vydrží dlouhotrvající existenční nejistotu.

Dále se hovořilo o návrhu zřídit stanici RZS i ve Varnsdorfu. Největší město ve výběžku nemá stanoviště záchranky, je potřeba dále diskutovat s Ústeckým krajem, zda jde o skutečně potřebné a efektivní řešení. Nebude případně jednoduché zajistit nejen materiální, ale především personální zajištění.

Hosty jednání byli pracovníci Úřadu práce Děčín vedení ředitelem Mgr. Vlastislavem Hlaváčem, který informoval o stávající situaci na trhu práce, o stavu nezaměstnanosti a připravenosti úřadu na její očekávaný nárůst. Pracovnice úřadu dále seznámily starosty se strukturou různých sociálních dávek, s podmínkami jejich čerpání, ale i s problémy, které se při výkonu této agendy vyskytují. Z pohledu starostů je velkým problémem velká nepřehlednost a široké spektrum různých dávek, dávky nejsou nijak celkově „zastropovány“ např. na výši minimální mzdy, systém je obecně velmi štědrý a je sporné, zda dávky míří jen k těm skutečně a reálně potřebným. Dalšími hosty byly ředitel organizačního výboru Jan Novota s kolegyní Simonou Davídkovou. Informovali o závodu Tour de Zeleňák, který se bude konat 5. září. Úroveň tohoto závodu dlouhodobě stoupá.

Letos bude změna na trase, nelze projet přes Brtníky, protože se silnice opravuje, a proto se poprvé pojede přes Velký Šenov. Zeleňák bude letos asi největším amatérským cyklistickým závodem. Čeká se obrovská účast. Sdružení závod finančně podpoří částkou 20 tis. korun. Závod se bude konat 5. září, pro diváky bude také připraven kulturní program. Po celý den bude možné sledovat závod v přímém přenosu.

Dále byly s pracovníky krizového řízení ORP Rumburk a ORP Varnsdorf diskutovány otázky z průběhu nouzového stavu COVID-19. Byla konstatována řada nedostatků: např. systém na to připraven byl, jen se jím nikdo neřídil, neinformovanost o zpětné vazbě v dodání ochranných pomůcek např. k lékařům, nepoužila se krizová legislativa. Města z vlastní iniciativy pomáhala vojákům na hranicích, zajistila jim zázemí, elektriku, stravování a WC. Vojáci by zůstali ponecháni bez tohoto zajištění. Byla zaznamenána vysoká míra improvizace. Bude vyvoláno jednání k výměně zkušeností a nápravě pro příští události. Jako poděkování za dobře odvedenou práci v období nouzového stavu předal pracovníkům krizového řízení Ivoně Vyčítalové a Jiřímu Suchardovi předseda SPRŠ Jan Kolář drobné dárky.

Jiří Sucharda dále informoval o železniční nehodě v Rybništi, kdy při vykolejení vlaku došlo k roztržení nádrže vlaku a vyteklo tak téměř 4000 litrů nafty. V ohrožení byla také chráněná ptačí rezervace Velký rybník, nafta se totiž dostala přes velkou část obce až do potoka, který se vlévá do Školního rybníka a následně voda teče do Velkého rybníka. Opět velmi dobře zafungoval IZS, prvotní zásah byl rychlý, následné dění při odstraňování havárie ukázalo opět na řadu systémových nedostatků. Větší ekologické škodě se předešlo mimořádným nasazením dobrovolných hasičů z Rybniště, odborné firmy nasmlouvané k těmto havarijním případům postupovaly velmi zdlouhavě a neakčně. Opět bude svoláno jednání se zainteresovanými k diskusi nad zjištěnými nedostatky a krocích k jejich nápravě. Starostové budou požadovat vytvoření manuálu k postupu v případě podobných havárií.

V závěru jednání vyjádřili starostové zájem věnovat se přípravě společného projektu v oblasti – analýze energetických úspor v území, strategie energetické soběstačnosti, společný koncepční materiál apod. s ohledem na dotační priority EU.

 Příští jednání se bude konat 18. září 2020 Rumburku.

 Jan Kolář, předseda SPRŠ

Back To Top