Výjezdní jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska se uskutečnilo v pátek v Liberci. Na programu byla návštěva zařízení pro termické zpracování odpadu – spalovna TERMIZO Liberec, a.s. S provozem a možnostmi zařízení starosty seznámil předseda představenstva Ing. Pavel Bernát. Ve vzájemné diskusi došlo i na problematiku nových odpadových zákonů, které prochází v tomto čase Parlamentem ČR, a které jsou pro obce velmi nepříznivé, celou agendu odpadového hospodářství výrazně prodraží, jak obcím, tak následně i občanům. Akcentují totiž zvýšení podílu třídění (separace) oddělitelných složek ze směsného komunálního odpadu, aniž by výrazně tlačily na jejich další zpracování a využití. Je smutnou realitou, že draze vytříděný odpad, především plast, končí ze 60-70 % zakopán do země na skládkách! Spalovna, ač je umístěna v samotném centru stotisícového krajského města, funguje bez problémů a dodávkami tepla do přilehlé teplárny významně přispívá do centrálního zásobování teplem v Liberci. Není bez zajímavosti, že spalovna byla původně komunálním projektem. V současné době obce Šluknovska zvažují vytvoření vlastní společnosti na svoz a likvidaci odpadů, po vzoru Šluknova či některých obcí v Libereckém kraji.

Další část jednání proběhla v Evropském domě, kde sídlí Euroregion NISA. Starosty přivítal předseda ERN, zároveň liberecký hejtman pan Martin Půta. Ze strany starostů zaznělo mj. poděkování za nezištnou výpomoc v době nouzového stavu, kdy Liberecký kraj poskytl obcím na Šluknovsku desinfekci a osobní ochranné prostředky. Proběhla i krátká diskuse o připojení Šluknovska k Libereckému kraji, ke kterému do šedesátých let již patřilo. V současné době vyjádřilo zájem o připojení i Mnichovo Hradiště a okolí.

Činnost ERN představil jednatel pan Ondřej Havlíček. Euroregion Neisse - Nisa - Nysa je organizace působící v prostoru Trojzemí, tj. hraniční oblasti mezi Spolkovou republikou Německo, Českou republikou a Polskou republikou, které vzniklo na základě iniciační konference "Dreiländereck" v Zittau v květnu 1991. Sdružení usiluje na svém území o vytvoření společného, rozmanitého prostoru pro přeshraniční spolupráci. Sdružení usiluje o zlepšení výměny informací, přeshraniční komunikace, zpracování a stanovení priorit rozvoje euroregionálního prostoru.  Ze Šluknovska jsou členy tyto obce: Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín p. Jedlovou, Krásná Lípa, Lipová u Šluknova, Rumburk, Staré Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Vilémov. Prostřednictví ERN plynou do regionu významné prostředky z fondů EU na přeshraniční spolupráci.

Jan Kolář, předseda SPRŠ

Back To Top